Serie II - anmeldelser

Uddrag af anmeldelser af Serie II

Hans Chr. Bøgholm: Forstad til virkeligheden

"Digtsamlingen til den erfarne lyriklæser, der ønsker at lægge øre til en stemme, som ikke længe har lydt fra digthylderne. Det er døden og perceptionen af begrebet døden, der er temaet i Hans Chr. Bøgholms nye digtsamling, og allerede titlen eksperimenter med perspektivet. ...Enkelte af digtene er som mediattioner over den klassiske japanske filminstruktør Mizoguchi Kenjis film En bleg og mystisk månes fortælling efter regnen fra 1953."

Poul Flou Pedersen

"Bedst er Bøgholms digte efter min mening, når han får sproget til at synge som i det lille digt, der indleder samlingen: "Dette er dødens tøve: / at den / der tværtimod vil væk / hvisker stenen til støv." Her der noget at hente både for æsteten og filosoffen."

Ole Møller

Camilla Christensen: Nu har de druknet ham

"Interessant digtsamling til den velassorterede lyrikhylde og den vante lyriklæser."

Carsten Güllich-Nørby

"Camilla Christensens bidrag er underfundigt. Hun, der har gjorts sig mest bemærket gennem årene som prosaist, har fundet frem til en prosaform så kort, at den slår over i poesi, men med prosaens kendetegn - spillet med synsvinkler - blandt virkemidlerne. "Han havde store hænder og kunne ikke synge. Det gjorde han ofte". Jo, jo, han var "en stor elsker, så troløs at det var svært at tro". Det er en lille fornøjelse at læse denne blandingsform."

Thomas Bredsdorff

Jesper Elving: Jeg arbejder i Danmark

"Det er en samling for lyrikelskere, især den del, der finder ny undergrundslyrik spændende og inciterende."

"Og lad os så også fremhæve Jesper Elving, en af Danmarks mest lystigt, udknaldede koncept-lyrikere, der bl.a. har udgivet digte på ispinde (Vulkanudbrud) og i det hele taget er mester i at lave fysiske, visueller digt-ting, ligesom denne digtsamling 'Jeg arbejder i Danmark', der tidligere har været udgivet på sort gummi!"

Nanna Goul

Herry Eskildsen: Bortvendt ansigt

""I et godt digt / skal linjerne sige hinanden / noget". Sådan begynder et fint og klogt lille digt af Herry Eskildsen (1932-1995) I 1970'erne udsendte han tre bøger på stribe. Så blev han stille. Nu får han heldigvis ordet igen, femten år efter sin død. Vagn Lundbye har fundet frem til en udsøgt samling blandt hans 200 efterladte digte. De udstråler en stemning af veloplagt utilpassethed. Her taler en digter, som helt oplagt følte sig uden for tiden. Med den selvsikkerhed, det kan give. Særlig fine er hans digte over andre kunstnere. Herry Eskildsen kan i ganske få linjer fremsuggerere en Aarestrups vilje til at gå stående ud af livet eller en tuberkuløs Munch-models drøm om liv og angst for berøring."

Thomas Bredsdorff

"Udvalget af Herry Eskildsens efterladte digte vil have appel til læsere som søger en poesi der i et traditionel formsprog udtrykker eksistenstielle, menneskelige erfaringer."

Jens Hjøllund

Christian Stokbro Karlsen: Affald

"Digtene er om kærlighed, mørk kærlighed og om besættelsen af både en kvinde og sproget. ...Karlsen er før blevet sammenlignet med Søren Ulrik Thomsen, og det er også oplagt i denne omgang."

Allan Thomsen Volhøj

"Digtenes virkning beror ofte på spændingen mellem en stram behersket form og en voldsom aktivitet. Dette ses ved, at syntaksen er rolig og flyder smidigt gennem de tre strofer, mens strofernes abrupte linjeskift modsat afspejler, at man i løbet af de korte digte kastes frem og tilbage mellem feberagtige fantasier og ydre handling i relation til en kvindelig partner."

Peter Stein Larsen

Jeppe Madsen: Diskotek Hindenburg

"Jeppe Madsens digte rummer en stor billedrigdom og med mange fine poetiske vendinger, som kredser omkring livets eksistentielle spørgsmål. ...En udmærket og original debut..."

Henrik H. Pedersen

"...hæfter jeg mig ved Jeppe Madsen, der har fantasi, en vare, der ikke ligefrem er for meget af i dansk poesi. Og humor: "Selvgjort er velgjort, gud ved om gud er glad"".

Thomas Bredsdorff

Eske K. Mathiesen: Den forelskede regnorm

"Ingen i dansk litteratur lige nu skriver naturpoesi som Eske K. Mathiesen, og dette er et fint lille tematisk udvalg af ældre og nyskrevne tekster. ...Digtene er i al deres sproglige enkelhed udtryk for en forbundethed med naturen, der dermed også henviser til mennesket til en langt mere ydmyg plads i den store sammenhæng, end den vi ellers helst tillægger os selv. Alt sammen gjort uden patos og med en fin, underspillet humor."

Jens Hjøllund

"Ideen er i al sin enkelhed, at hvert af bogens 28 digte er medtationer over forskellige dyrearter, der nævnes fortløbende i alfabetet. Digtet under C er således om citronsommerfuglen, D om droslen, H om haletudsen, K om kragen, O om ormen og så fremdeles. Og der er tale om nogle elegange og indtagende digte, hvor Mathiesen i et næsten skødesløst dagligdags sprog får sagt noget mirakulæst præcist og smukt om sit emne. Lad mig som et eksempel nævne det pragtfulde digt under E, der handler om elgen: "Den er så stor og tung, elgen / men den løber så let hen over / den lysende sne i den grå aftenskumring, / forcere et hegn i et svævende spring. / Jeg kender ikke noget, der kan sammenlignes / med en løbende elg. Enten er det / for tungt eller for let. / Og elgen er begge dele.""

Peter Stein Larsen

Henning Mortensen: Rosetree, rosetree

"Til læsere af lyrik og interesserede i hvordan Henning Mortensen skrev i begyndelsen af sit forfatterskab"

Allan Thomsen Volhøj

"Men der er liv og vellyd i de gamle sager, så kan man leve med rablerierne."

Ole Møller

Carsten Müller Nielsen: Verdens synkende byer

"CMN mestrer for en debutant et bredt lyrisk register, der spænder fra systemdigtning a la Inger Christensen over til en mere moderne hverdagsdigtning og metafysisk poesi som fx Grotrian og specialobjektet Niels Lyngsø. En mere end lovende debut-digtsamling på et formmæssigt højt niveau."

Kent Skov

"Endnu en debutant er Carsten Müller Nielsen, hvis titeldigt 'De synkende byer' viser evnen til at holde fast i et enkelt synsbillede og få det maksimale ud af det. En storby, hvis motorveje og kloakrør poeten opfatter som fangarme, der både forhindrer den i at synke og opsluger de omkringliggende landsbyer."

Thomas Bredsdorff

Flemming Røgilds: Glemsel. Mørke. Lys

" Med stor sproglig enerig og opfindsomhed afsøges den enkelte reflektion over sit eget liv med målet om at gribe chancen og vove livet for at "gøre / dit til / at være / der hvor andre / ikke før har været."

Poul Flou Pedersen

"Der er en dejlig åbenhed i skildringen af forfatterens - eller det fiktive jegs - egne eksistentielle fallitter, hjemløshed og rodløshed. Men der arbejdes frem mod en oplevelse af livsfylde og fornyet mod til at leve. Her er kærlighedsmødet i videste forstand et nøgleord. Sådan tænder Flemming Røgilds det lille lys i mørket, som hører al god litteratur til."

Ole Mølller

Asger Schnack: Ved dødslejet og andre digte

"Schnack har sine faste læsere. Han er én af vores ypperste lyrikere. ...Nye læsere kan også stå på her. Kvaliteten fornægter sig ikke. Man bliver varm af at læse digtene."

Anne-Meta Lind Brunsborg

"Asger Schnack fremlægger nye digte, hvoraf en del med en stramhed, der klæder hans parlando. "Det lys, der ikke blev kysset, / sneg sig vej ud under dynen", begynder han et digt. Fordi han holder fast i det kys, mens det går på sin eventyrvandring gennem verden, får han et godt digt ud af det."

Thomas Bredsdorff

Thomas Bo Thomsen: Før jeg går ind

"Glimrende debut af Thomas Bo Thomsen. Fine afklarede digte med et klassisk og tidløst udtryk, som er tilgængelig for mere uvante lyriklæsere."

Henrik H. Pedersen

""Hvorfor skal tungen / altid være tungen / på vægtskålen tvunget / til dette beskdite erhverv: / at blæse og have mel i munden?" spørger en tredje debutant, Thomas Bo Thomsen. Og svarer på en måde, så man venter at høre mere til ham."

Thomas Bredsdorff