Vores 74 M2

af  Lars Bo Nørgaard

Vores 74 M2

Vores 74 M2 er opbygget af et udvalg af optegnelser, skrevet i Gellerupparken, hovedsageligt i november og december i 2014.

Vores 74 M2 indeholder også enkelte fotografier, som Lars Bo Nørgaard har taget fra lejligheden i Gellerup.