Morgen- og aftensange

af Erik Helger

Kr. 120,-

Morgen- og aftensange

Det har jeg aldrig oplevet før.Digteren Erik Helger, som jeg altid har glæder mig over, har skrevet 25 smukke digte, som tilsammen danner en hel livsfilosofi, og forsynet dem en et manual, der "forklarer" de enkelte digtes betydning. Dante gjorde det i forbindelse med sine sonetter og canzoner, men jeg har ikke læst det. Vi kender til omfattende noteapparater (som Eliots egne noter til Ødemarken - videreudviklet af hans danske oversættere Kai Friis Møller og Tom Kristensen i forlaget Westermanns udgave fra 1948), og vi har beundret min ven, den alt for tidligt afdøde, Henrik Bjerkes komisk-pseudo-litteraturvidenskabelige noteapparat vedrørende hans egen Ulysses, romanen Saturn. For litteratur skal man selvfølgelig tage alvorligt, samtidig med at man ved, at det hele er ét i højholtsk forstand rent show. Noteapparater taler som regel om referencer og associationsforløb, men et manual som Helgers hjælper læseren med at finde vej direkte ind i det enkelte digt og dets verden. Til en dybere forståelse. Hvilken generøsitet. Hvilken uhørt frækhed. Men når det fungerer så godt, skyldes det, at også dette manual er skrevet af en fin digter og filosof. Jeg foreslår derfor det utænkelige, at digtene udgives sammen med naualet (plus forklaring på dette sjældne valg). De 25 korte prosastykker, der udgør manualet og korresponderer med de 25 digte har i sig selv stor poetisk kraft og flere af dem har jeg leget lidt med, opstillet dem som en slags digte, her er eksempel (nr. 23): i folketroen påstås det/at det man ønsker/når man ser et stjerneskud/løbeover himlen/det går i opfyldelse/hvis man ikke siger det/til nogen//så siger jeg ikke noget/om dette enkle digt/fra kosmos

Sådan skal manualstykkerne naturligvis ikke gengives, men opstillingen viser noget om styrken i Helgers tekster, om de nu er af den ene eller anden art, oprindelige digte eller "forklarende" passager. Men læg mærke til, hvordan denne løsrivelse fra manualet får denne tekst til i sig selv at fremstå som et spændende, selvkommenterende digt.
Jeg kunne skrive side op og side ned om denne vidunderlige digter Erik Helger. En mand, som skriver linjer som disse: Daggryets rækkevidde/føles fortsat/dybt og utrætteligt - ja ham udgiver man.
Henning Mortensen

Erik Helger (f. 1948) er forlagskonsulent og digter.

Erik Helger