10.000 engle

af Hans Chr. Bøgholm

10.000 engle

Hans Chr. Bøgholms "projekt" består i gennem sine tekster at finde den poetiske tilgang til tilværelsens afgørende spørgsmål. Ikke som en strid mellem tanke og følelse, men som et forsøg på at finde helheden. Digtene skal være en udfordring, men er en digters opgave ikke at søge nye marker og dog forblive på samme jord?

Anmelderne skrev:

"Jeg vil til min dødsdag gå ind for Hans Chr. Bøgholms digte, som kan være klodsede, men altid svimlende ægte. De er udtryk for et sandt menneske, en sand poesi. De er frembragt i længsel og smerte og er fyldt med dette udefinerlige, som udspringer i det dybt personlige. De fremskrives af poetisk og eksistentiel nødvendighed. Jorinde & Joringel skal altid være parat til at udgive. Hans Chr. Bøgholm - og 10.000 engle er ikke én engel for meget."
Henning Mortensen

Hans Chr. Bøgholm