En anden Sophus

Idé af Karsten Bjarnholt

En anden Sophus

Læs anmeldelse her.                                                

Sophus Claussen (1865 -1931) er Danmarks første gennemført moderne digter, inspireret af nye strømninger fra Frankrig. Symbolist bliver han kaldt. Mærkelig og uforståelig for sin samtid, der anså ham for en pjatterøv, altid med et glimt i øjet, en smilende erotiserende rigmandssøn. Det var han også – og meget mere og samtidig med Carl Nielsen og J.F. Willumsen. I dag er hans digte en del af lyrisk pensum. Hvor der studeres litteratur, tager man fat på hans klassiske digte med rim og fast rytme, fx. Ekbátana, Rejseminder, Imperia,  Atomernes Oprør og Heroica.

En håndfuld langtidsholdbare digte, der hører med til den litterære kulturarv.

Mellem disse klassiske, rim- og rytmefaste digte ligger en lille kreds frie vers, der placerer Claussen som tidlig modernist.  Han forklarer selv, at de moderne linjebrud, han bruger i disse digte, udsprang af hans spontanitet, og at virkningen overraskede ham. Det var pludselig, som om sproget talte for sig selv, forelsket både i kæresten, sproget - og selve forelskelsen!

De fleste af digtene på denne cd stammer fra romanen Valfart, hvor de er placeret som en minidigtsamling midt i bogen, og skildrer den unge Silvios forelskelse og livsappetit. Digtene lyser af Italiens sol og det blå Middelhav. De øvrige prosadigte er hentet rundt omkring i Sophus Claussens digtsamlinger.

Digtene læses af Nis Bank-Mikkelsen

Ole Bundgaard står for arbejdet i studiet og for cover

Ide og redaktion: Karsten Bjarnholt

Anmeldelse

Gennem rim til ukendte områder og indsigter
Af Bo Hakon Jørgensen for Kristeligt Dagblad

Det er sjældent, at en næsten 150-årig er centrum for en reception. Men digteren Sophus Claussen (1865-1931) har stadig så mange fans, at en af dem, forfatteren og litteraten Karsten Bjarnholt, har foranstaltet både en cd indtalt og en reception for at promovere den. Og Claussen fortjener det for sin balancekunst i vuggende og klingende digte mellem jord og sjæl.
Cd'en er indlæst af Nis Bank-Mikkelsen på initiativ af Karsten Bjarnholt, der også har foretaget udvalget af digtene, 10 i alt.
Normalt regnes Sophus Claussen som en af rimets mestre i dansk lyrik, ja, han havde endog teorier om verset og rimet som en slags særlige optager af glemte betydninger, der kunne aktiveres igen. Og det ville have glædet ham, hvis nogen havde fortalt ham, at på samme tidspunkt (ca. 1898) blev de første tilløb til båndoptageren taget. For han troede på sammenhængen mellem poesi og videnskab - og Claussen blev ført af sine rim til ukendte områder og indsigter. Sådan fortæller han om sin digtning i essayet "Jord og Sjæl" (fra 1918), vel nok den første poetik på prosa i Danmark i det poetikglade 20. århundrede.

Men Claussen havde også en periode, hvor han prøvede sig frem uden rim i, hvad han selv ville have opfattet som frie vers. Og det er denne periode, Karsten Bjarnholt fortrinsvis har valgt fra. For enkelte andre af Bjarnholts favoritdigte fre senere dele af Claussens forfatterskab har sneget sig ind imellem hovednumrene, der næsten alle er fra rejseromanen "Valfart" (1896), [...]. Bjarnholt vil gerne præsentere Claussen som tidlig modernist og vælger derfor hovedpersonen Silvios "løst henkastede linjer", som der står i romanen.
Og hvor står de 10 digte flot i Nis Bank-Mikkelsens oplæsning! Der lægges ud med "Længsel efter Neapel", som løfter den både mangfoldige og skidne by op til høj betydning med violiner, der jubler fra rendestenene mod en højere himmel.
Andre steder på denne italienske rejse kalder ligeledes på Claussens (eller Silvios) poetiske blik, og oplæst hører man, hvordan steder som Pompeji og Siena rejser sig for ens indre sans og får poetisk aura af sproget. Men samtidig hører man også, hvordan stederne bliver symboler for en indre tilstand: Pompeji, badet i sol, får for eksempel følgende slutord: "Som en Goble, en eneste Søstjerne efterladt ved ebbe / hviler Pompeji i Solen / en aaben, forstenet Hjærte-muskel".

Oplæsningen får en til at forstå, hvilket analytisk organ øret er! Vi er vænnet til synet, den stille læsning, men der er mere at høre!

Vil man så have historien mellem disse digte, kan man læse "Valfart" til at begynde med og måske lære at elske disse digte, der uden at negligere stedernes rum løfter deres navne til lyriske billeder. Jord og sjæl på samme tid. Prøv at høre denne cd som lydbog gennem det danske landskab meget forskelligt fra det italienske, og man vil opleve, hvordan ordet, som Claussen skrev, "er tingenes fuldkommengørelse". Omverdenen velsignet og brugt i dansk moderne sprog uden rim anno 1896.