Mit mørke

af Karsten Bjarnholt

bjarnholt

MIDSOMMERDIGT
Det skulle da lige være
en sommernat ved sankthans,

du møder bløde blå skygger,
hører en svag hvæsen
i det korte mørke,
når de døde er på vej op
af jorden som damp.

Så begynder fuglene, det
normale morgenlys, hjertet,
og de ventende minutter går.

Tilbage er kun at undersøge
hvilke fugle, der sang, Poul,
og om et par døde venner
kom hjem i nat.

Mit mørke gennemspiller nogle menneskelige usikkerheder, fra den lille hverdagsidioti til de store mærkværdigheder om døden og kærligheden og Gud, en mental massage, nervøst men smilende. Men mest af alt er Mit mørke poesi, der taler for sig selv gennem det, syntaksen og metaforen som sprog sprog sprog blotter for læseren.

Karsten Bjarnholt

Karsten Bjarnholt har skrevet 8 digtsamlinger og romanen, Alexander den lille. Han har skrevet tekster til klassiske kompositioner og børnesange. I foråret 2009 udkom hans Jeg limer min kinesiske vase, udvalgte digte med tegninger af Lars Holbroe.

Anmelderne skrev...

”Det er dystre, men venlige og meget rolige digte, skrevet med en rygrad, som er solidt plantet mellem dødsfald og skandinaviske vintre.”
Jesper Elving
                            
”Der er digte, der skønt fabulerende, registrerer et næsten nøgternt billede af omverdenen som digtet ”Journal”, og i Statistik” funderes over den virkelighed, der ikke kan registreres med data. I andre lever Jesus og englene som her i ”Operation”, der afslutter samlingen: ”Luk forsigtigt igen, / berør venligst ikke / pikkens område / eller det sted, Jesus lander / og går ud i alverden / foran sine frysende engle”. For mig var det et spændende nyt bekendtskab med  en vital og fabulerende digter.”
Anne-Meta Lind Brunsborg