Altid cyklende i modvind

af Mogens Bynkou Nielsen

bynkoe

Hjulet ville jeg elske at begynde
med at opfinde, at trække ud af glemslen
hjulet ville jeg begynde at udslide
hvis jeg kunne så ville jeg udfeje grunden
og opklare en begyndelse, jeg ville dreje
hjulet i større panoramaer
jeg ville udsvinge hjulet i detaljerne
jeg ville udtvære hjulet i rask
melding, jeg var hjul for de fornemme
og regnvejr, det var svært at fortsætte
som glidende hættemåge, den glinser
så sort over hovedet, mens løbehjul
dækker sig med hurtige rævestreger
jeg skal skynde begyndelsen et større
løbestykke, før udskillelsen begynder
blotlæggelsen, det drejer

Om forfatteren

BynkouAnmelderne skrev:

"Teksten har umiddelbart genkendelige hverdagspassager på mikroplanet, men på makroplanet bliver man hele tiden udfordret af digterens knopskydninger af associationer, kataloger over genstande, begreber og karakteristikker og udsagn. Læsningen af nogle af digtene kan sammenlignes med en vandring hen over marker hvor man passerer en række stenter og led; det kræver en indsats at komme frem; det kan være vanskeligt at gå tilbage; men til gengæld er græsset saftigt og meget grønt, lige der hvor man står."

Poul Høllund Jensen

"Digtene er et ambitiøst forsøg på at indfange bevidsthedens springende og flimrende bevægelser, før de lukker sig omkring et alt for fast og fikseret billede af virkeligheden. ...De titelløse digte pendler i lange, glidende forløb mellem orden og kaos, mellem det der samler og det der adskiller. Den ydre verdens konkrete genstande og sanseindtryk blander sig med erindringens og underbevidsthedens irrationelle og svært dechifrerbare billeder."

Jens Hjøllund